Blog

Proces produkcji stali cz. 1

Wiele czasu poświęcamy balustradom, barierkom, wykończeniu i montażowi. Dziś chcielibyśmy napisać kilka słów o materiale z jakiego produkuje się balustrady i inne wyroby.

Postanowiliśmy stworzyć serię wpisów edukacyjnych, które przybliżą nieco czym jest stal, jakie są jej rodzaje, proces produkcji i inne szczegóły.

Stal – stop żelaza z węglem plastycznie obrobiony i obrabialny cieplnie o zawartości węgla nieprzekraczającej 2,11% co odpowiada granicznej rozpuszczalności węgla w żelazie (dla stali stopowych zawartość węgla może być dużo wyższa). Węgiel w stali najczęściej występuje w postaci perlitu płytkowego.

Stal obok żelaza i węgla zawiera zwykle również inne składniki. Do pożądanych składników stopowych zalicza się głównie metale (chrom, nikiel, mangan, wolfram, miedź, molibden, tytan). Pierwiastki takie jak tlen, azot, siarka oraz wtrącenia niemetaliczne, głównie tlenków siarki, fosforu zwane są zanieczyszczeniami.

RODZAJE STALI:

W zależności od przyjętych kryteriów możemy wyróżnić następujące rodzaje stali:

  1. Ze względu na zastosowanie: Konstrukcyjną, narzędziową, specjalną.

  2. Ze względu na skład chemiczny: Węglową i stopową.